Forside     |     Hvem er vi?     |     Kontakt

”EMBEDSMÆNDENE TAGER MAGTEN I KOMMUNERNE, MENS POLITIKERNE DRUKNER I PAPIR”

Overskriften stammer fra en artikel på forsiden af DEBAT i Politiken, lørdag den 11. november 2017. Det vil sige sige ti dage før kommunalvalget. Artiklen bygger på en rundspørge til landets kommunalpolitikere, hvor halvdelen svarer, at de er helt eller delvist enige i, at embedsmændene har for stor indflydelse på kommunalpolitiske beslutninger. Med dette som bagtæppe, hvordan skabes der så et godt, tillidsfuldt og respektfuldt samspil, når en ny kommunalbestyrelse og en administration skal i arbejdstøjet sammen?

Lundgaard Konsulenterne og Horten tilbyder rådgivning om og sparring til at tilrettelægge en proces, hvor samarbejdet mellem administration og politikere trænes og skærpes.

Omfanget og indholdet af rådgivningsforløbet fastlægger vi sammen med jer ud fra jeres behov og ønsker. Vi hjælper jer med at blive klogere på rammerne for samspillet via fælles viden, videndeling, cases og indgående drøftelser af den konkrete kontekst i netop jeres kommune. Ikke to kommuner er ens, og vi tror på, at det kræver skræddersyede forløb.

Der findes ingen simpel opskrift på det gode samspil - og der er ingen rigtig rolleforståelse og opgavefordeling. Det afhænger af kontekst, historik, tillidsniveau og relationerne i den enkelte kommune.

Vi tilbyder forskellige forløb, som kan kombineres efter behov. Forløbet kan handle om at blive skarpere på de juridiske og forvaltningsmæssige rammer eller de teoretiske og empiriske rammer for samspillet. Det kan også være facilitering af drøftelser om rolle- og opgavefordelingen baseret på lokale cases og på viden om og drøftelser af politikerroller og embedsmandsroller.

Det kan også være drøftelser af, hvordan samskabelse og den øgede brug af de sociale medier påvirker relationen mellem borgere, politikere og embedsmændene.

Ring og aftal et møde, hvor I giver en kop kaffe, og vi hører jeres ønsker til et forløb skræddersyet til jer.

Læs mere her:

KONTAKT

Partner Bettina Høst Poulsen, Lundgaard Konsulenterne, tlf. 71991141, e-mail bhp@lundgaard-konsulenterne.dk

Partner Rikke Søgaard Berth, Horten, tlf. 33344279, e-mail rsb@horten.dk