Forside     |     Hvem er vi?     |     Kontakt

Netværksanalyse – et databaseret røntgenbillede af den offentlige organisation 

Haderslev Kommunes Handicap- og Psykiatriafdeling har i 2017 gennemført en netværksanalyse i samarbejde med Lundgaard Konsulenterne og Innovisor. De trådte dermed i sporene på nogle af Danmarks mest succesfulde private virksomheder - herunder blandt andet Novo Nordisk.

Formålet var faglig og organisatorisk udvikling på den store klinge. Hvordan kan man arbejde ud fra den gode intention, der ligger i Fleks- og førtidsreformen – at få de voksenhandicappede ud på arbejdsmarkedet – men samtidigt undgå at de handicappede parkeres under uværdige forhold i årevis? Og hvordan kan man sikre at to meget forskellige faglige udgangspunkter i jobcentrene og i voksenhandicap bliver dygtigere til at se hinandens kompetencer, til fordel for den handicappede, men sørme også til fordel for den kommunale økonomi?

Der er helt enkelt brug for ny viden – og Haderslev Kommune satte sig for at skaffe den. 300 medarbejdere og ledere gennemførte en netværksundersøgelse. En netværksundersøgelse kan skabe et overblik over de eksisterende samarbejder i en organisation. Men den kan også afdække potentielle samarbejder der kan være værdi i, og den kan beskrive uformelle som formelle koblingspunkter. Personer eller afdelinger der gør en forskel i en organisation, eller som med fordel kan komme mere i spil.

Læs vores kronik; Når indignation møder data her;

Læs hvad Afdelingschef Peter Chortsen og Jakob Lundgaard skriver om casen her; Haderslev-Case

Den hidtil største undersøgelse blev gennemført i Odense Kommune med deltagelse af 1.500 respondenter. Læs et sammendrag af undersøgelsen her:

Især som udgangspunkt for en reorganisering - eventuelt som en følge af behovet for effektivisering - er netværksanalysen et værdifuldt grundlag i vurderingen af, hvad der fungerer godt i dag, og hvor udviklingspotentialet ligger.

Du kan se en anonymiseret udgave af en gennemført netværksanalyse her.

Analysen var her med til at grundfæste bygningen af en fundamentalt anderledes administrativ struktur i en større dansk kommune.

Netværksanalyse sker i et tæt samarbejde med Innovisor der er en højt specialiseret virksomhed, der har arbejdet med netværksanalyse på det private område i en årrække.

Lundgaard Konsulenterne har fået ekslusiv adgang til at benytte Innovisor på det offentlige område og partnerskabet er med stort og iøjnefaldende udbytte blevet brugt på såvel kommunalt- som regionalt niveau. Du kan læse mere om Innovisor her: http://www.innovisor.com

Du kan læse mere om netværksanalyse her:

For yderligere oplysninger eller en uformel snak: Kontakt direktør Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414