Embedsmændene tager magten i kommunerne, mens politikerne drukner i papir (ver. 2)