Forside     |     Hvem er vi?     |     Kontakt

Netværksanalyse

Tænk hvis man kunne sætte et forstørrelsesglas ned over en organisation og aflæse samarbejdsstrukturerne. Ikke forstået som et billede af de formelle organiseringer men de reelle samarbejder, deres omfang, deres styrke og tilfredsheden med samspillet. Det kan vi nu.

Ikke ud fra en fornemmelse - en tolkning eller inddirekte aflæsning af samspillet - men en helt fysisk dokumentation for hvordan det fungerer. Hvilke afdelinger eller personer spiller en nøglerolle, når sammenhængskraften skal sikres i organisationen?

Lundgaard konsulenterne har etableret et samarbejde med netværksanalysefirmaet Innovisor, der har arbejdet med netværksanalyse på det private område i de sidste par år. Blandt andet Novo har løbende stor glæde af redskabet "Netværksanalyse".

Lundgaard Konsulenterne har allerede nu gennemført analyser i kommuner såvel som regioner med en række væsentlige insights til følge. Den største undersøgelse blev gennemført i Odense Kommune med deltagelse af 1.500 respondenter. Læs et sammendrag af undersøgelsen her:

Især som udgangspunkt for en reorganisering - eventuelt som en følge af behovet for effektivisering - er netværksanalysen et værdifuldt grundlag i vurderingen af, hvad der fungerer godt i dag, og hvor udviklingspotentialet ligger.

Du kan se en anonymiseret udgave af en gennemført netværksanalyse her.

Analysen var her med til at grundfæste bygningen af en fundamentalt anderledes administrativ struktur i en større dansk kommune.

Netværksanalyse sker i et tæt samarbejde med Innovisor der er en højt specialiseret virksomhed, der har arbejdet med netværksanalyse på det private område i en årrække.

Lundgaard Konsulenterne har fået ekslusiv adgang til at benytte Innovisor på det offentlige område og partnerskabet er med stort og iøjnefaldende udbytte blevet brugt på såvel kommunalt- som regionalt niveau. Du kan læse mere om Innovisor her: http://www.innovisor.com

Du kan læse mere om netværksanalyse her:

For yderligere oplysninger eller en uformel snak: Kontakt direktør Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414