Forside     |     Hvem er vi?     |     Kontakt

JTI-Jungs Type Indeks

Gør forskelle til fordele - øget forståelse, bedre samarbejde, bedre resultater

Hvad er det, der ligger til grund for medarbejderes og lederes handle- og reaktionsmønstre i konkrete situationer? Det er ikke altid let at gennemskue. Men C.G. Jungs teorier om type kan lede dig godt på vej.

Introverte reagerer anderledes end ekstroverte. Nogle mennesker har det bedst med fakta og faste mønstre, mens andre foretrækker at handle mere intuitivt. Og selvom de fleste af os ikke lader os styre helt af vores præferencer, vil de alligevel som oftest påvirke vores adfærd.

Det har stor betydning for samarbejdet og relationer i det daglige arbejde. Det har også betydning for lederes evne til at skabe klarhed og angive retning for deres organisation, deres strategiske evner og deres evne til fremstå troværdige i omverdenens og medarbejdernes øjne.

JTI er et værktøj, der beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan opleves som et aktiv, der individuelt og i grupper kan bruges konstruktivt.

Dit udbytte?

  • JTI giver et godt udgangspunkt for at udvikle et effektivt samarbejde, drage fordel af kollegers stærke sider, imødegå potentielle svagheder og maksimere hver medarbejders bidrag til samarbejdet
  • en referenceramme og fælles sprog for den røde tråd i lederens eller medarbejderens personlighed
  • en indikator for den enkeltes udviklingspotentiale
  • et effektivt redskab til at undersøge, hvilke opgaver en leder eller medarbejder foretrækker at arbejde med, hvilken støtte personen behøver fra andre, hvilke forventninger personen har til egen og andres præstationer samt til belønnings- og feedbackstil
  • et indblik i en persons ledelses- eller kommunikationsstil, og hvordan personen håndterer planlægning og problemløsning
    en solid basis for at fokusere på det værdifulde i menneskers forskelle
  • indsigt i mellemmenneskelige relationer og en nøgle til bedre at forstå andres synspunkter og handlemåde
  • JTI er først og fremmest et værktøj til udvikling, til at blive klogere på sig selv og andre, til at bruge egne og andres ressourcer bedre samt til at frigøre energi og skabe bedre resultater.