Velkommen til Lundgaard Konsulenterne

Vi har igennem 30 år arbejdet med konsulentydelser til - primært - den offentlige sektor. Vores målsætning er den simple - men også ambitiøse - at vi ønsker at bidrage til at skabe verdens bedst fungerende offentlige sektor. Det er derfor vi går på arbejde og det er det brændstof der giver os energi i de projekter og processer vi indgår i.

Vi bygger vores konsulentbistand på vores egne erfaringer med topledelse og udvikling i den offentlige sektor og i beslægtede virksomheder og organisationer. Simpelthen fordi vi tror på, at man skal have prøvet det på egen krop for at kunne yde organisationerne kvalificeret med- og modspil. Det er derfor konsulentkorpset alene består af tidligere offentlige ledere, der har ageret på højt niveau.

Vores opgaver løses oftest i miljøer, der er kendetegnet ved samspillet mellem politik og administration. Men vi løser også en række opgaver i de dele af organisationen, der ikke er så direkte impliceret i de politiske processer.

Vi arbejder med udviklingsprocesser, fra analyse til og med implementering, med netværks- og dialoggrupper, workshops, temadage, kurser, rekruttering samt personlig sparring af ledere. I de større organisationsudviklingsprocesser er vi i stigende omfang begyndt at anvende det revolutionerende redskab "Netværksanalyse".

Vi lægger vægt på at være lydhøre, men også at være klare og ordentlige i vores vurderinger og anbefalinger. Vi gør en dyd ud af at sige hvad der skal siges - og ikke nødvendigvis hvad man har lyst til at høre. Vi tror, at det er baggrunden for, at vi stadig er her efter 30 år.

Vi har lige nu fokus på ...

Netværksanalyse - en hel ny kvantitativ metode til at analysere organisationer på.


>læs mere<

Den innovative kommune år 2015 - innovation frem for grønthøster


>læs mere<